SHEILING HOUSE SCHOOL, KANPUR

LIST OF SENIOR WING FACULTY (2020-21)

 

S.No.

Name of the Teacher

1.     

Mr. L. K. Saxena

2.     

Mr. Rajiv Kr. Agarwal

3.     

Mrs. Abha Saxena

4.     

Mr. P. Basak

5.     

Mr. V. K. Gupta

6.     

Mr. A. Jauhari

7.     

Mr. M. Ahluwalia

8.     

Mr. D. Roy

9.     

Mr. Anil Kr. Sharma

10.                        

Mrs. V. Pandey

11.                        

Mrs. M. Chawla

12.                        

Mrs. P. Pandey

13.                        

Mr. M. Mishra

14.                        

Ms. R. Jamal

15.                        

Mrs. S. Pasricha

16.                        

Mrs. Geeta Chopra

17.                        

Mr. Ashish Robert Singh

18.                        

Mrs. (Dr. ) C. Rashid

19.                        

Mrs. R. Seth

20.                        

Mr. Ashish Kapoor

21.                        

Mrs. R. Srivastava

22.                        

Mr. Rishikesh Kumar

23.                        

Mrs. Shashi Dixit

24.                        

Mr. Manish Saxena

25.                        

Mrs. Bina Chulet

26.                        

Mrs. Payal Alim

27.                        

Mrs. S. Agarwal

28.                        

Mr. S. Dwivedi

29.                        

Dr. Surabhi Dixit

30.                        

Mr. Siddharth Goel

31.                        

Dr. M. Rastogi

32.                        

Ms. S. Kaur

33.                        

Ms. N. Asthana

34.                        

Ms. R. Mody

35.                        

Ms. Shivani Agarwal

36.                        

Ms. G. Gurunath

37.                        

Dr. (Mrs.) Manjulata Singh

38.                        

Ms. Udita Mudgil

39.                        

Ms. Devangana Das Saxena

40.                        

Ms. Rachna Verma

41.                        

Ms. Richa Khullar

42.                        

Ms. Padma Taljapurkar

43.                        

Ms. Rekha Malhotra

44.                        

Mr. Amit Gupta

45.

Ms. Tanima Biswas

46.

Ms. Anshu Babbar

47.

Ms. Sonia Bajpai

48.

Ms. Mariam Fatima

49.

Ms. Shivangi Bajoria

50.

Ms. Avinash Kaur Jaspal

51.

Ms. Navodita Pande

52.

Ms. Vinita Chauhan

53.

Ms. Akansha Vijayvergia

54.

Mr. Akhilesh Srivastava

55.

Ms. Astha Sethi Dua

56.

Mr. Kapil Sharma

57.

Mr. Praveen Agnihotri

58.

Ms. Syed Marina Khan

 

 

 

 

 

SHEILING HOUSE SCHOOL, KANPUR

LIST OF SENIOR WING OFFICE STAFF

(2020-2021)

 

S.No.

Name of the Staff

1.

Mr. Arun Kumar Chaudhary

2.

Mr. Puneet Goel

3.

Mr. Abhinav Sharma

4.

Mr. Pradeep Srivastava

5.

Mrs. Chetna Agarwal

6

Mrs. Mona Khandelwal

7.

Mr. Sharad Nigam

8.

Mr. Tushar Srivastava

9.

Ms. Nistha Tewari